Gizlilik İlkeleri - Kurallar

1- Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Bahçevilla Peyzaj Ltd. 'e aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Bahçevilla Peyzaj Ltd.'ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen deolsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

 2- Bahçevilla Peyzaj Ltd. sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir. Bahçevilla Peyzaj Ltd. bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; Bahçevilla Peyzaj Ltd. bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

 3- Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Bahçevilla Peyzaj Ltd., bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan/ bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş/ doğabilecek zararlardan Bahçevilla Peyzaj Ltd. kesinlikle sorumlu değildir.

 4- İnternet aracılığıyla Bahçevilla Peyzaj Ltd.'a ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri Bahçevilla Peyzaj Ltd.a geçecektir.

5- 18 yaşından küçüklerin, Bahçevilla Peyzaj Ltd. web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Bahçevilla Peyzaj Ltd. sorumlu değildir.

6- Bu sitede, işbu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Bahçevilla Peyzaj Ltd.ın doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

 7- İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Gizlilik

 1- Bahçevilla Peyzaj Ltd., internet sitesi ziyaretçileri tarafından Bahçevilla Peyzaj Ltd. sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

 2- Bahçevilla Peyzaj Ltd., bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır: Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, Elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

 3- Kişisel bilgilere, sadece yetkili Bahçevilla Peyzaj Ltd. personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Bahçevilla Peyzaj Ltd., kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak, yasal zorunluluk nedeniyle ve/veya resmi mercilerin talepleri karşısında işbu Gizlilik Bölümündeki bilgiler ilgililerce paylaşılabilecektir.

 4- Bahçevilla Peyzaj Ltd., sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Bahçevilla Peyzaj Ltd.ın Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmeniz gerekmektedir.